Hoe uw commerciële vaardigheden optimaliseren?

Wanneer u als commercieel medewerker aan de slag wenst te gaan voor een bedrijf spreekt het voor zich dat u over bepaalde commerciële vaardigheden zult moeten beschikken. Enkel en alleen dergelijke vaardigheden in huis hebben is veelal niet genoeg. Deze hebben uw belangrijkste concurrenten immers ook allemaal. Door het optimaliseren van deze vaardigheden kunt u er evenwel voor zorgen dat u over een structurele meerwaarde komt te beschikken ten opzichte van uw concurrenten. Dit kan niet alleen op korte, maar zeker ook over de lange termijn zorgen voor een sterk gewortelde marktpositie.

Wat zijn de belangrijkste commerciële vaardigheden?

Vooraleer we verder ingaan op de manier waarop u, uw commerciële vaardigheden kunt verbeteren is het belangrijk om aan te geven wat nu precies de belangrijkste commerciële vaardigheden zijn. Voor veel mensen is dit niet meteen duidelijk. We maken op dit vlak in ieder geval een onderscheid tussen de volgende, hieronder terug te vinden vaardigheden:

  1. Het beschikken over commercieel inzicht;
  2. Het uitvoeren van een SWOT-analyse;
  3. Het realiseren van een optimale klantgerichtheid;
  4. Het daadwerkelijk kunnen verkopen van een product of dienst;

De basis voor het commercieel succes dat u als commercieel medewerker zult weten te realiseren wordt gerealiseerd door het commerciële inzicht waar u over beschikt. Zonder een dergelijk inzicht is de kans bijzonder klein dat u een echte meerwaarde gaat betekenen voor het bedrijf waarvoor u in dienst treedt. Commercieel inzicht vormt in de praktijk een ongelofelijk ruim begrip. In de basis maakt ze echter vooral duidelijk hoe een bepaalde markt werkt en hoe u daar als (medewerker van een) bedrijf op de meest optimale wijze op kunt inspelen. Dit gezegd zijnde zijn uiteraard ook de andere, aangehaalde vaardigheden uit het bovenstaande overzicht absoluut niet minder belangrijk of noodzakelijk, integendeel.

Op welke manier kunt u, uw commerciële vaardigheden verbeteren?

In de basis zal elke commerciële medewerker wel over degelijke commerciële vaardigheden beschikken. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat deze vaardigheden lang niet altijd optimaal zijn. Bijgevolg zijn ze voor verbetering vatbaar. Dit is op verschillende manieren mogelijk. In eerste instantie kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om een sales training te volgen. Hierbij worden heel wat nieuwe inzichten gecreëerd en wordt de reeds opgedane kennis uit het verleden nog eens opgefrist. Het resultaat? Een sterk verbeterde klantgerichtheid die zal leiden tot een optimalisatie van omzet en winstverwachtingen over de korte en lange termijn.

Een tweede manier om uw commerciële vaardigheden te verbeteren is door het volgen van een sales coaching. Daar waar een sales training zich in het bijzonder richt op de theorie is het zo dat er bij een coaching vooral vanuit de praktijk wordt gewerkt. De sales coach zal uw medewerker vergezellen tijdens zijn prospecties en gesprekken met de klanten waarna er een evaluatie plaats zal vinden. Op basis van de feedback die uit deze evaluatie wordt ontvangen kan er vervolgens worden toegewerkt naar het realiseren van betere commerciële vaardigheden. In het meest optimale geval wordt het volgen van een sales training gecombineerd met het volgen van een doorgedreven sales coaching. Bent u opzoek naar de perfecte sales training? Maak dan direct een afspraak met Steyn&Allberg voor het optimaal benutten van uw talent.