Paragnosten: buitenzintuiglijk waarnemen


Mensen die beweren helderziend te zijn, worden helderzienden of paragnosten genoemd en betekent letterlijk ‘bijzonder zintuiglijke waarnemer’. Dergelijke mensen denken op een andere manier dan via hun zintuigen iets over onbekende mensen of situaties te weten te komen. Zij zouden gevoelens, herinneringen, gedachten of bepaalde beelden van andere personen kunnen opvangen. Paragnosten kunnen dus meer waarnemen dan een normaal iemand met gebruikelijke zintuigen. Het komt ook voor dat paragnosten fungeren als een soort paranormale genezer, zoals het geval is bij magnetiseurs en handopleggers.

Hulp van paragnosten bij onopgeloste zaken

Vaak beweren paragnosten dat zij door de politie ingeschakeld zijn om te helpen bij het opsporen van vermiste voorwerpen of personen. In de praktijk blijkt dit vaak anders te liggen en geven paragnosten ongevraagd hun advies aan de politie. Uit een Engels onderzoek blijkt bovendien dat bij opgeloste zaken waarin paragnostisch advies werd gegeven, dit advies nooit bleek te kloppen. Toch maakt de Nederlandse justitie soms, in zeer zeldzame gevallen, gebruik van een paragnost om personen of voorwerpen op te sporen. Dit doen zij onder het mom van ‘onorthodoxe opsporingsmethoden’.

Hooggevoeligheid

Tegenwoordig wordt steeds meer de term hooggevoeligheid of HSP, High Sensitive Person, gebruikt als je het hebt over mensen die buitenzintuiglijk kunnen waarnemen. Mensen die hooggevoelig zijn nemen meer waar dan het geval is bij een gemiddeld mens. Zo zien, horen en ruiken hooggevoelige mensen bijvoorbeeld meer. Een paragnost wordt daarom ook wel aangeduid als helderziend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend. Paragnosten kunnen de emoties en energie van levende en levenloze voorwerpen waarnemen en paragnosten worden dan vaak ook gezien als paranormaal begaafd. Soms wordt ook gesproken over het zesde zintuig. Echter, schept het gebruik van deze term vooral onduidelijkheid. Het impliceert namelijk dat iemand in het bezit zou zijn van een extra zintuig, terwijl dat niet het geval is. Op de site van erkend paragnosten lees je meer